Privatumo politika

Įvadas

- Uždaroji akcinė bendrovė „Kur Lt“, juridinio asmens kodas 303192950 (toliau – „Bendrovė“), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registere.
- Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi Bendrovės interneto svetaine kur.lt (toliau – „interneto svetainė“) ir / ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai kokią informaciją renka Bendrovė ir kaip ją naudoja.
- Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
- Bendrovės interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima nuolaidų kodų įsigijimo, rezervavimo paslaugas, apmokėjimą už tai, skelbiamos informacijos skaitymą (naudojimą), bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą ir gavimą, bei visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia interneto svetainėje ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
- Asmuo gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su šia Privatumo politika. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytu, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis.
- Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje kur.lt Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.Renkama informacija

- Visa informacija, kurią Bendrovė renka iš asmens yra Bendrovei pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Bendrovė netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga.
- Asmeninė informacija apie nuolaidų kodų pirkėją (vardas ir pavardė; mobilaus telefono numeris; pašto adresas; el. pašto adresas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, dirbantiems su nuolaidų kodų generavimo sistema.
- Bet kokie finansiniai nuolaidų kodų pirkėjo duomenys (pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numeris) yra fiksuojami laikinai. Kur Lt sistemoje jie nėra kaupiami ar saugomi.Informacijos naudojimas

- Asmeninė informacija naudojama siekiant kokybiškai, greitai ir saugiai suteikti nuolaidų kodų pardavimo paslaugas, naudoti informaciją rinkodaros tikslais. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.Saugumo priemonės

- Interneto svetainėje taikomos saugumo priemonės, siekiant apsisaugoti nuo nuostolių, netinkamo naudojimo ar Bendrovės kontroliuojamos informacijos ar asmens duomenų keitimo.
- Bet koks prisijungimas prie interneto svetainės informacijos ar asmens duomenų srauto ir / ar duomenų bazių yra griežtai prižiūrimas ir reguliuojamas.